(+48) 698 628 422  │  e-mail LUXOR MEBLE sklep@luxor-meble.com

Menu kurtynowe
Regulamin

 §1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: P.U.H. "LUXOR", 98-400 Wieruszów, ul. Kilińskiego 21/4 , NIP: PL6191575647, tel. +48 698 628 422, adres email: sklep@luxor-meble.com.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny towarów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%), jednak nie zawierają kosztów dostawy.

7. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Kierowcy nie mają obowiązku wnoszenia mebli do domów/mieszkań. Klient sam organizuje sobie wniesienie paczek.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez dodanie produktu/ów do koszyka
  • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

3. Karty płatnicze, którymi można zrealizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Koszty dostawy podane są w momencie dodania towaru do koszyka (dodanie towaru do koszyka nie jest wiążące).

6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru / Czas realizacji zamówienia

1. Zamówiony towar Sklep wysyła własnym firmowym transportem lub innym środkiem transportu przystosowanym do przewozu mebli. Sklep udostępnia również odbiór towaru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, konieczne jest spisanie protokołu uszkodzeń z kierowcą oraz niezwłoczne skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 698 628 422.

2. Przed montażem, rozpakowując paczki, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym sklep, wysyłając maila na adres: reklamacje@luxor-meble.com

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na własny koszt, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Meble nie mogą być uszkodzone, ani zmontowane a następnie zdemontowane. Meble muszą zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia na meble ze statusem dostępności "dostępny na zamówienie" (informacja na karcie produktu) 3 dni po jego złożeniu (gdy meble jeszcze nie są dostarczone), wpłacony zadatek lub cała wartość zamówienia nie zostaną zwrócone, dlatego prosimy o przemyślane dokonywanie zakupów.

6. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia, z przyczyn niezależnych od Sklepu, nie daje prawa Klientowi do anulowania zamówienia i dochodzenia zwrotu wpłaconych pieniędzy (zadatek, całość).

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy,
  • mebli wykonywanych na zamówienie (informacja na karcie produktu) oraz takich, w których na życzenie Klienta dokonano zmian.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania - POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl